دستور زبان اصفهاني

اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 22/4/2007, 02:52

بايادي از پدرعزيزم تو همه فاروم ها (ايمي دوست داشتني)وبقيه دوستان اصفهوني (آجي شيلا اسكاري وآجي باران boos
از اونجا كه خودم يخده اصفهونيم و هنوز كلي فك و فاميل تو اصفهون و نايين دارم و از زبون و لهجه اصفهوني خيلي خوشم مياد براي مشتاقان فراگيري اين لهجه دستور يادگيري زبان اصفهاني رو تقديم به دوستان خوبم مي كنم

قسمت اول

1- مضاف و موصوف هميشه "ي" ميگيردد.

مثال: درِ باغ ===» دري باغ گل قشنگ ===» گلي قشنگ آدم خوب ===» آدمي خُب


2- "د" ما قبل ساكن قلب به "ت" ميشود.

مثال: پرايد ===» پرايت آرد ===» آرت khejalat3- واو ساكن آخر كلمه به "ب" قلب مي شود

مثال: گاو ===» گاب4- اصولا در هر كجا كه فتحه قشنگ باشد كسره بكار مي رود و هر كجا كه كسره كلمه را زيبا مي كند فتحه بكار ميرود

مثال براي فتحه: اَز===» اِز قفَس ===» قفِس اَزَش ===» اِزِش بِِزَن ===» بِِزِن

مثال براي كسره: اِمروز===» اَمروز جمعِه===» جمعَه سِفيد===» سَفيد حِيفِ===» حَيفس فِشار===» فَشار5- صداي " اُ " هيچ جايگاهي نداشته و به "او" تبديل ميشود.

مثال: شما===» شوما كجا===» كوجا چادر===» چادور6- حرف "و" در قالب حرف ربطي به به "آ" تبديل مي شود.

مثال: من و تو و حسن ===» منا تو آ حسن7- اصولا خود " آ " به عنوان يك حرف ربط به كار مي رود

مثال: من هسم، آ بابامم هسن

در ضمن حرف "آ" به معناي "به علاوه" هم به كار مي رود.

مثال: 5+4+3 ===» 5 آ 4 آ 38- حرف " ه " در لهجه اصفهاني به نوعي نابود شده.

مثال: بچه ها ===» بِچا گربه ها ===» گربا مي جهد===» مي جِد

ه در آخر افعال به "د" ساكن بدل مي شود.

بره===» برد بشه===» بشد

"ه" به ي تبديل مي شود.

بهتر===» بيتِرِس سر راهي===» سري رايِس گربه===» گربيِه

"ه" به "ش" تبديل مي شود.

بهش ميگم ===» بشش ميگم

"ه" به "و" بدل ميشود.

ما هم مي آييم ===» ما وَم ميَيم

نكته:

به غير اول شخص مفرد حروف "خوا" به "خ" تبديل ميشود

ميخواي ===» مي خَي9- در برخي افعال حرف "ي" به " اوي" تبديل ميشود.

ميشنوي===» ميشنُوي مي گي ===» ميگوي10- اگر حرف اول كلمه "ب" يا "ن" باشد و حرف سوم "ي" يك "ي" بعد از "ب" يا "ن" اضافه ميشود.

بگير===» بيگير بشين ===»بيشين بريز ===» بيريز ببين ===» بيبين


اين مطلب آخرين بار توسط در 22/4/2007, 09:52 ، و در مجموع 1 بار ويرايش شده است.
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 22/4/2007, 02:54

قسمتي دويوم:

11- حرف "س" در آخر لغات

مثل:چه خبر؟ ===» چه خَبِرِِس بسه===» بسِس12- نكته جالب در مورد كلمه "پس" است كه اغلب "س" آخر آن حذف مي شود.

مثال: كجايين پس؟ ===» كوجاين پَ؟ پس تو كجايي؟ ===» پَ تو كوجايي؟13- "و" ما قبل "ي" به "ف" تبديل ميشود.

مثال: ديوار===» ديفال

نكته: در لهجه هاي super isf اصولا "د" به "ز" تبديل ميشود.

مثال: گنبد ===» گُنبِز14- "ي" در آخر كلمات حذف ميشود.

مثال: بچه هاي اون محله ===» بچا اون محله آدماي اين دوره زمونه ===» آدِما اين دوره زِمونه چيزهاي زيادي هست ===» چيزا زياتي هس15- د + فعل + د

مثال: دِ بيا دِ دِ برو دِ دِ جَل ياش دِچند اصطلاح اصفهاني1- "آيا عالم" به معناي معلوم نيست.

مثال آيا عالم بياد به معناي معلوم نيست بياد.2- "جَخ" به معناي تازه

مثال: من جخ رسيدم به معناي من تازه رسيدم كه در بعضي مواقع باهم بكار ميرود.

مثل: من جخ تازه رسيدم3- كلمات سيزده، نوزده و دوازده به ترتيب سينزَ، نونزَ و دوازَ خوانده ميشوند.4- فعل زيباي اِسِدَم كه مي شود گفت كلمه گرفتم را داغون كرده و صرف آن به شرح زير است:

اِسِدم، اِسِدي، اِسِد، اِسِديم، اِسِديد، اِسِدند5- استثناي ديگر در مورد كلمه مغازه است كه فتحه به ضمه تبديل ميشود.

مثال: مَغازه ===» مُغازه6- فعل بگم از جمله فعلهايي هست كه كسره اول آن به ضمه و استثناست.

مثال: بگو ===» بوگو بگم===» بوگم7- جل باش به معني عجله كن است كه حروف "ع" و "ه" از اول و آخر آن از بين رفته.8- در بعضي مواقع صورت كلي كلمه و حروف دگرگون ميشود.

مثال: جوجه===» چوري كلاغ===» غِلاغ9- در اكثر مواقع "ژ" به "ج" تبديل ميشود.

مثال: ماساژ===» ماساج پاساژ===» پاساج ژاله===» جاله ژاپن===» جاپون10- اصطلاح "در را پيش كن" به جاي در را ببند به كار ميرود.
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف naz khatun في 22/4/2007, 03:00

سعيد عمه اي بيا ببين داييت داره بر عليه تو توطئه چيني ميکنه boxing
naz khatun
naz khatun
عضو ویژه

انثى تعداد پستها : 898
Age : 35
موقعيت : تبريز
Registration date : 2007-04-12

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 22/4/2007, 03:14

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است ایران همه خوش به اصفهانی بوده است

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است سوهان و گز و چایی لب سوز خوش است

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد از خوردن آجیل کسی سیر نشد

ترکیب پیاله ای که در هم پیوست حاجی به دو لب تخمه اعلا بشکست

هر خشت که بر کنگره ایوانی است اول گز اصفهان گز کرمانی است

دارنده چو ترکیب طبایع آراست بر نرخ گز افزود و از آن هیچ نکاست

گویند که هر آن کسان که با پرهیزند از بهر خرید عید بر پا خیزند

نیکی و بدی که در نهاد بشر است خرج شب عید ما ز جیب پدر است

آن را که به صحرای علل تاخته اند جنس بد و بنجل به من انداخته اند

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد از قیمت اجناس دلم پر خون شد

می خوردن و گرد نیکوان گردیدند به زانکه ز جیب مردمان چاپیدند
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 22/4/2007, 03:14

naz khatun نوشته است:سعيد عمه اي بيا ببين داييت داره بر عليه تو توطئه چيني ميکنه boxing
بخدا بخدا من خودم اصفونيم من خودم اصفونيم khejalat
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 22/4/2007, 09:40

با لهجه اصفهاني بخونيد

خداوندا دلم زار و فكارس / دلم پر درد و چشمم اشگبارس

تا گیسی گردنم در زیر قرضس / طلب كار از پیم آن بی تبارس

دیگه نسیه نمیدد مشدی اسمال / زبس بدخلق و كوفت و زهر مارس

سر و سوری همه رندون سیبیلس / ولی كاری من افسرده زارس

مسی مور و ملخ دورم طلب كار / صف اندر صف قطار اندر قطارس

بدهكارم بهر بقال و چقال / همش پولی نون و چای و سیكارس

برام پیغموم دادس احمد سیفیدگر / بده پول كاری مام مثلی تو زارس

میكوند نق و نق از بس بچامون / كه تنبونی حسینی كم آهارس

سری رام در كمینس عبدل آشپز / براموش مثلی گربه در شیكارس

ز دستی اخم و تخمش ور میمالم / پدر سوخته چو برجی زهر مارس
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 22/4/2007, 09:48

ميگن يه اصفهونی ميخواس خربیزه بخره از صحبش ميپرسد َ حجی این خربیزادون بی شرطی چاقو وس ؟ اونم میگه ّ نخیر !
اینم میبیند یکی این این خربیزا یه ترکی بهشس آ یاواشکی انگشیشا میدد لاش آ یخدیشا میکند همکو تقلا میکرد که این انگشیشا در بیارد صحبش سر میرسد آ میزند پشتش آ میگد ّ آقا میبخشیندا خیلی میبخشیندا اگه یکی انگشیشا به اونجای شوما فرو کند ناراحت نیمیشین ؟ آ اونم تو جوابش میگد اگه محض چشیدن باشد خیر ...
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 22/4/2007, 10:01

لطفا با لهجه غليظ اصفهاني بخونين ، نه، ببخشين اصفاني .

نيميشد يه پنجره تو كوچه آشتي وا كوني ؟

از لبي تاروميا اسمي منو صدا كوني ؟

سردا ميندازي پاين دلم براد يخته ميشد .

نيميشد زير چشي هم شدس به من نيگا كوني ؟
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 22/4/2007, 10:02

توجه دوبله شده شعر اصفهاني :
نمي شه يه پنجره تو کوچه آشتي وا کني
از لب تارميا ( نرده ها ) اسم من را صدا کني
سرت را ميندازي پايين دلم برات يخته ( يه ذره ، تنگ تنگ ) مي شه .
نمي شه زير چشمي هم شده به من نگاه کني .
حالا شد ؟؟؟
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف oscar في 22/4/2007, 23:13

دایی حالا که خیلی از لهجه اصفانی خوشت میاد Very Happy لطفا فعل کردن را با لهجه غلیظ اصفهانی صرف کن khejalat
oscar
oscar
عضو ویژه

ذكر تعداد پستها : 618
Age : 35
Registration date : 2007-04-15

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

دستور زبان اصفهاني Empty رد: دستور زبان اصفهاني

پست من طرف j.j في 23/4/2007, 03:58

قبلا صرف شده دايي جون
j.j
j.j
عضو برتر

ذكر تعداد پستها : 5585
Age : 43
موقعيت : تهران وست
Registration date : 2007-04-16

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد